Kwaliteitseisen voor  het installeren van hoog rendements cv-ketels tot 100 kW

De verenigde ketelfabrikanten (VFK), rookgasafvoerfabrikanten (Rogafa), Uneto-VNI en stichting KvINL hebben gezamenlijk een document (richtlijn) opgesteld dat als contractstuk bij een privaatrechtelijke overeenkomst kan worden gevoegd.
Lees verder Kwaliteitseisen voor  het installeren van hoog rendements cv-ketels tot 100 kW

CO-Stop blijkt onveilig: terugroepactie

Een groot deel van de in Nederland verkochte CO-Stops, de koolmonoxidemelder die de stroomtoevoer naar de cv-ketel af kan sluiten, wordt op last van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit teruggeroepen. Het product voldoet volgens de NVWA niet aan de geldende EN-normen. Lees verder CO-Stop blijkt onveilig: terugroepactie