Geen strengere eisen voor toegankelijkheid nieuwbouwwoningen

toegankelijkheidDe overheid past het Bouwbesluit aan per 1 juli 2015. Daarin staan de regels waaraan woningcorporaties moeten voldoen bij verbouw, renovatie en nieuwbouw. Er verandert niets aan de minimumeisen voor de toegankelijkheid bij nieuwe woningen. Studentenkamers mogen straks kleiner zijn.

Verder lezen Geen strengere eisen voor toegankelijkheid nieuwbouwwoningen