Salderingsregeling uitbreiden om op meer locaties zonnepanelen mogelijk te maken

SalderenSaldering is het effectiefste instrument om de ambitie voor hernieuwbare elektriciteit op te schroeven. Dit blijkt uit het SEO-onderzoek ‘Nieuwe impulsen voor hernieuwbare elektriciteitsvoorziening in 2020-2030’.

Greenpeace en Nuon liet dit onderzoek uitvoeren door SEO Economisch Onderzoek. SEO doet onafhankelijk toegepast economisch onderzoek in opdracht van overheid en bedrijfsleven. SEO Economisch Onderzoek is gelieerd aan de Universiteit van Amsterdam.

Hoofdconclusie uit het rapport – en de conclusie waarmee Greenpeace en NUON de publiciteit zoeken – is dat als men het Energieakkoord waarmaakt en doortrekt, er al in 2030 60 procent schone energie geleverd kan worden. ‘Het bestaande beleid blijkt daarvoor een geschikte basis is, mits het tempo waarin we omschakelen naar schone energie ook ná de looptijd van het Energieakkoord (2023) vastgehouden wordt. En dat is precies waar nu de schoen wringt’, aldus Greenpeace en Nuon.

In het rapport wordt uitgebreid geanalyseerd wat het zou betekenen als men de salderingsregeling niet afbouwt, maar juist verruimd. Aan het eind van het rapport wordt het volgende geconcludeerd: ‘Dit rapport concludeert dat bestaand beleid een geschikte basis is voor intensivering van het stimuleringsbeleid. In het algemeen geldt dat financiële stimulering de voorkeur verdient boven indirecte financiële stimulering of niet-financiële regulering. Dit betreft investeringssubsidies, exploitatiesubsidies en uitbreiding van salderingsmogelijkheden die als effectief zijn beoordeeld. Ook de kosteneffectiviteit van deze maatregelen is hoger dan mogelijke alternatieven. Maatregelen zoals een rol voor de overheid als launching customer zijn hooguit een aanvulling op de werking van financiële stimuleringsmaatregelen.’

De conclusie van dit rapport impliceert tevens een negatief oordeel over het mogelijk afschaffen van de salderingsregeling na 2020. ‘Saldering is onderdeel van het “vaststaand en voorgenomen” beleid en daarmee van het basisscenario. Bij afschaffen van saldering wordt de opgave om 75 terrawattuur (TWh) te produceren navenant groter. Wel moet bij de vormgeving van saldering worden opgepast voor overstimulering.’

De onderzoekers vervolgen: ‘Conform het scenario van dit rapport groeit zon-pv naar een productie van 15 TWh in 2030. Dit vraagt behoud en uitbreiding van de salderingsregeling. Zon-pv kent bij toepassing door huishoudens en bedrijven een veel kleinere schaalgrootte dan wind op zee. Uitbreiding van saldering sluit het best aan bij de behoeften van huishoudens en bedrijven als investeerders in zon-pv. Dit rapport beveelt aan de salderingsregeling geleidelijk aan te passen om overstimulatie te voorkomen. Tevens is het wenselijk om de grondslag voor saldering uit te breiden, zodat op meer locaties de installatie van zon- pv rendabel kan zijn.’

De onderzoekers stellen tenslotte: ‘De productie van hernieuwbare elektriciteit uit windenergie en zonne-energie kan worden verhoogd naar 75 TWh in 2030. Dit betekent 37 TWh extra productie ten opzichte van de realisatie van het Energieakkoord in 2023 en 18 TWh extra productie ten opzichte van de raming voor 2030 op basis van het bestaande en voorgenomen beleid zoals opgenomen in de NEV 2014. Financiële stimulering via exploitatiesubsidies en saldering vormt het meest effectieve instrument om dit doel te bereiken. Het bestaande beleid is daarmee een geschikte basis om het duurzaam energiebeleid voor de periode na 2023 vorm te geven.’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.