Installateur kan regenwateroverlast en schade beperken

wateroverlast-straatHet KNMI voorspelt dat zware buien vaker optreden en extremer worden. De laatste jaren hebben we dit al kunnen ondervinden. Dit levert problemen op in het openbare terrein. Vrijwel alle gemeenten treffen steeds meer maatregelen om water van extreme buien op te vangen, tijdelijk te bergen en af te voeren.

Veelvoorkomende aanpassingen zijn de aanleg van aparte regenwaterriolen, tijdelijke waterberging in het groen en op straat.

Maar ook in en rond gebouwen wordt veel meer overlast ondervonden en treedt vaker schade op. Verzekeraars zien nu al een toename in regenwaterschade en dit zal in de komende decennia verder toenemen. De rioleringstak van de installatiebranche is vooral actief op particulier gebied. Zij kunnen veel maatregelen treffen om eigenaren en bewoners gerust te stellen. Sommige maatregelen kunnen direct worden toegepast, voor andere is afstemming met de omgeving nodig.

Maatregelen aan, in en rondom een pand

Allereerst is het van belang om de gebouw- en terreinriolering in kaart te brengen en deze te toetsen aan de recente voorschriften. De voorschriften zijn door het veranderende klimaat al meerdere malen aangescherpt. De wet verwijst naar twee voorschriften in het Bouwbesluit, te weten: NEN 3215 en de praktijkrichtlijn NTR 3216.

Voorzieningen op daken (denk aan noodafvoer en ontluchtingsopeningen) en hemelwaterafvoer moeten zo nodig worden aangepast. Een ontlastvoorziening als een ontlastput of een bladscheider in de regenpijp, is nog veel te weinig aanwezig. Vaak ontbreekt ook een terugstuwbeveiliging in de gebouwriolering bij laag gelegen lozingstoestellen. De installatie aanpassen aan de recente voorschriften is niet voldoende. Periodieke controle en onderhoud van daken, goten, noodafvoeren, ontlastvoorzieningen, terugstuwbeveiligingen blijft noodzakelijk.

Maatregelen op eigen terrein

Een andere belangrijke maatregel is het ‘afkoppelen’. Afkoppelen is een verzamelbegrip voor het scheiden van hemelwater en huishoudelijk afvalwater om zo een duurzame waterhuishouding te bereiken.
Op grond van de milieuwetgeving zijn particulieren zelf verantwoordelijk voor het verwerkenvan hemelwater op eigen terrein. Het is daarom belangrijk om na te gaan of er een gemeentelijke hemelwaterverordening van toepassing is. Daarin kunnen afkoppelmaatregelen zijn opgenomen die voor het betreffende perceel van toepassing zijn. Het afkoppelen kan bestaan uit een aansluiting van het hemelwaterafvoersysteem op het openbaar regenwaterstelsel (gescheiden rioolstelsel), of het lozen van hemelwater op aan het terrein grenzend oppervlaktewater, of het hemelwater direct (bovengronds) of indirect (ondergronds) op eigen grond infiltreren. Deze laatste maatregel beperkt tevens dat de grond verdroogt.

Naast het van het pand af te voeren hemelwater moet ook het regenwater dat direct op het terrein valt verwerkt worden. Bij (zeer) extreme buien schiet de capaciteit van de afvoer- en infiltratiesystemen tekort. Vanuit ontlastvoorzieningen en/of noodoverlopen stroomt ook het hemelwater van het pand over het terrein. Met de inrichting van het terrein moet hiermee rekening worden gehouden. Voorkomen moet worden dat het water vanaf het terrein het pand in kan stromen. De plaatsen van de ontlastvoorzieningen en noodoverlopen en de inrichting van het terrein moeten op elkaar worden afgestemd. In het terrein moeten één of meerdere voorzieningen voor de tijdelijke berging van het regenwater worden aangebracht. Die voorzieningen kunnen verlaagde gedeelten in het maaiveld zijn, al dan niet met ondergrondse kratten, waarin het regenwater stroomt en vervolgens langzaam wegzakt in de bodem. Het reliëf van de tuin of het terrein moet er voor zorgen dat het water de tijdelijke bergingen kan bereiken zonder wateroverlast of -schade aan het eigen perceel of aangrenzende percelen.

Onderdeel van het geheel

Eigen grondbezitters, hoe klein dan ook, realiseren zich veelal niet dat zij belangrijke waterdragers zijn in de strijd tegen regenwateroverlast. Wanneer grond minder wordt versteend en er plekken komen waar het water zonder probleem naar toe kan, vermindert dit al belangrijk de druk op het openbare rioolsysteem en beperkt dit ook wateroverlast en -schade in het openbaar domein.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.