Hoofdlijnen Regeling Vermindering Verhuurdersheffing huurwoningen

Op Prinsjesdag 2018 kondigde het kabinet het wetsvoorstel aan voor een nieuwe heffingsvermindering binnen RVV verhuurderheffing voor verduurzaming van huurwoningen. Dit komt voort uit het regeerakkoord.

De RVV Verduurzaming zal aansluiten bij de eisen van de aflopende STEP. De Regeling Vermindering Verhuurderheffing Verduurzaming (RVV Verduurzaming) is daarmee ook de opvolger van de Stimulering energieprestatie huursector (STEP).

Hoofdlijnen

• Insteek is om de heffingsvermindering te baseren op de verbetering in de energieprestaties van een huurwoning. Het niveau vóór en ná de renovatie wordt vergeleken. Hierbij moet de Energie-Index minimaal drie stappen verbeteren.
• Er geldt een minimumniveau: een Energie-Index van ten hoogste 1,4 (voorheen energielabel B). Dit niveau past bij de doelstelling van het Energieakkoord. Woningcorporaties moeten gemiddeld op label B uitkomen.
• De heffingsvermindering verduurzaming is daarmee ook bruikbaar is voor het aardgasvrij maken van huurwoningen.
• De aanvrager moet een verhuurder zijn die verhuurderheffing betaalt. Dat betekent dat de aanvrager meer dan 50 huurwoningen onder de liberaliseringsgrens bezit.
• De renovatie moet starten vanaf 2019 en moet binnen 3 jaar klaar zijn.

Verschil met de STEP

Het grote verschil met de STEP is dat de STEP een subsidie is en de RVV Verduurzaming een vermindering op de verhuurder heffing (een fiscale maatregel). Voor de STEP-regeling is het subsidieplafond al bereikt. STEP-aanvragen die nu nog worden ingediend, komen op een wachtlijst, maar maken geen kans meer op honorering.

Budget

In het regeerakkoord is vanaf 2022 structureel €100 miljoen beschikbaar voor de heffingsvermindering voor verhuurders die investeren in verduurzaming. Dit is een daadwerkelijke verlaging van de opbrengst van de verhuurderheffing. Dit wordt niet opgevangen door een compenserende verhoging van het heffingstarief. Op grond van het regeerakkoord is over de jaren 2019-2021 cumulatief € 156 miljoen beschikbaar. Voor zowel 2019 als 2020 geldt daarnaast een maximumopenstelling van € 78 miljoen per jaar.
Het wetvoorstel RVV Verduurzaming is in samenspraak met de partijen uit de huursector uitgewerkt. De nieuwe heffingsvermindering verduurzaming is een onderdeel van de maatregelen uit het Belastingplan 2019.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.