Energielabel voor woningen

 Bij verkoop, verhuur en oplevering van woningen is een geldig energielabel verplicht. Het Energielabel maakt de huidige energieprestatie van uw woning inzichtelijk en toont welke energiebesparende maatregelen mogelijk zijn.

Er zijn twee methoden voor het bepalen van het energielabel. Voor bestaande bouw wordt de basismethode toegepast. De energie-adviseur van Woningadvies.Nu is hiervoor gecertificeerd. Om een nieuw energielabel voor uw woning te kunnen registreren worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

 • Verzamelen van beschikbare gegevens van de woning, deels aan te leveren door de woningeigenaar (beschikbare tekeningen, plattegrond);
 • Opname van de woning ter plaatse en vastleggen gegevens. Dit houdt in inmeten van de gehele woning, bepalen van onder andere  isolatiematerialen en installaties en vastleggen van de situatie (foto’s);
 • Uitwerken van de opname op kantoor en invoeren in geattesteerde software;
 • Dossier maken (verplicht 15 jaren bewaartermijn);
 • Registreren van het energielabel in de landelijke database en verzenden energielabel per e-mail naar de opdrachtgever.

Wanneer is een energielabel verplicht?

Een woning moet op een transactiemoment (verkoop, particuliere verhuur of oplevermoment) voorzien zijn van een energielabel. De verkoper/verhuurder is labelplichtig. Meestal is dit de eigenaar van de desbetreffende woning. Voor woningen zijn er een aantal uitzonderingen waarvoor de labelplicht niet geldt:

 • Monumenten zoals bedoeld in de monumentenwet of in de provinciale of gemeentelijke monumenten verordening;
 • Alleenstaande gebouwen met een totale bruikbare oppervlakte van minder dan 50 m2 (hiermee worden ‘vrijstaande’ gebouwen bedoeld);
 • Een gebouw dat onteigend is en vervolgens wordt gesloopt;
 • Een tijdelijk gebouw met een gebruiksduur van maximaal 2 jaar;
 • Kamerverhuur ( het energielabel geldt voor de gehele woning);
 • Tijdelijke verhuur korter dan 4 maanden aan dezelfde huurder, waarbij het verwachte energiegebruik; minder is dan 25% van het energieverbruik bij permanent gebruik. Soms voldoet een recreatiewoning hieraan, maar over het algemeen zijn recreatiewoningen wel labelplichtig.

Kosten energielabel

Woningadvies.Nu werkt zoveel mogelijk met vaste prijzen. Geen verrassingen achteraf. Bepalend voor de oppervlakte van de woning is het gebruiksoppervlakte van de woning, bepaald volgens de daarvoor geldende norm en zoals deze ook ingevoerd moet worden voor het energielabel. Op de website BAG van het kadaster kunt u de oppervlakte opzoeken.

Kosten registratie energielabel bestaande bouw (basismethode) inclusief btw.

De prijs is inclusief voorrijkosten mits binnen 15 km vanaf postcode 8124AV. Daarboven geldt een vergoeding van € 0,65 per kilometer (dat is de vergoeding incl. reistijd). Wanneer geen plattegronden met maatvoering beschikbaar zijn, kan een toeslag van € 25,00 in rekening gebracht worden.

Voor meerdere woningen die aansluitend opgenomen kunnen worden gelden lagere tarieven, informeer daar gerust naar!

KiloWattuur per vierkante meter

Het energielabel wordt bepaald aan de hand het berekende verbruik in kWh/m2.

De tabel hiernaast maakt inzichtelijk welk verbruik bij welk energielabel hoort.

Met de basismethode voor de bestaande bouw is A++ het best haalbare.

Meer gedetailleerde informatie over de berekening volgens NTA 8800 en de eisen volgens Beng leest u hier.

Certificering