Energielabel

label

Bij de verkoop, verhuur en oplevering van woningen is een geldig energielabel verplicht. Het Energielabel laat de energieprestatie van uw woning zien en maakt duidelijk welke energie-besparende maatregelen nog mogelijk zijn.

Het nemen van maatregelen draagt bij aan een comfortabele en energiezuinige woning. De labelklassen voor woningen lopen van A t/m G, oftewel van weinig naar veel besparingsmogelijkheden. Het energielabel aanvragen kunt u via Energielabelvoorwoningen.nl.

Energielabel: eenvoudige, toegankelijke methode

Bij de ontwikkeling van het nieuwe Energielabel voor woningen is een bewuste (beleids)keuze gemaakt voor een eenvoudige en toegankelijke methode die:

 • zo goed mogelijk aansluit bij het kennisniveau van woningeigenaren;
 • aansluit bij het merendeel van de situaties die in Nederlandse woningen voorkomen;
 • de kosten voor het opstellen van het label beperkt houdt.

Deze nieuwe eenvoudige energielabelmethode is op 1 januari 2015 in Nederland ingevoerd. Daarvoor was er een andere methode (ISSO 82) om het Energielabel te bepalen. Deze methode was complexer dan de nieuwe methode, waardoor de kosten voor het laten opstellen van een label hoger waren. De nieuwe methode is zo ontwikkeld dat woningeigenaren zelf een label aan kunnen vragen door het beantwoorden van een aantal relatief eenvoudige vragen die daarna getoetst worden door een erkend deskundige. Een bezoek ter plaatse aan de woning is niet meer nodig, dit kan op afstand gebeuren.

Energielabels die voor 1 januari 2015 zijn opgesteld blijven, net als de nieuwe labels, 10 jaar geldig. Er is geen verplichting om deze labels nu al om te zetten naar de nieuwe methode, dat hoeft pas als het label verlopen is (de verloopdatum staat vermeld op het label).

Energielabel: 10 woningkenmerken

Het Energielabel van een woning wordt bepaald op basis van 10 woningkenmerken. Deze kenmerken zijn:

 • Bouwjaar van de woning
 • Woningtype
 • Soort glas
 • Gevelisolatie
 • Dakisolatie
 • Vloerisolatie
 • Soort verwarming
 • Soort voorziening voor warm water voor de badkamer
 • Ventilatiesysteem
 • Zonnepanelen en zonneboiler

De aanvrager van het Energielabel hoeft alleen deze 10 kenmerken op te geven. Achter de schermen vindt een (uitgebreide) berekening plaats waarbij op basis van het bouwjaar,  woningtype en energetische kenmerken het Energielabel wordt bepaald. De rekenmethode die achter het Energielabel schuilgaat is gebaseerd op dezelfde rekenmethode als de Energie-Index. Alleen is deze voor het Energielabel vereenvoudigd.

Wat bepaalt (de hoogte van) mijn energielabel?

Het Energielabel wordt bepaald op basis van een rekenmodel waarbij rekening gehouden wordt met de belangrijkste bouwkundige en installatietechnische gegevens van een woning. Om het vaststellen van het Energielabel niet onnodig ingewikkeld te maken, is het rekenmodel ontwikkeld op basis van een aantal eenvoudige vragen die in principe door iedere woningeigenaar beantwoord zouden moeten kunnen worden.

Een energielabel aanvragen

Als een woningeigenaar zijn woning verkoopt of verhuurt, moet hij in het bezit zijn van een officieel geregistreerd definitief Energielabel. Dit Energielabel kan aangevraagd worden via Energielabelvoorwoningen.nl. De woningeigenaar moet op deze website de 10 kenmerkwaarden van de woning aanpassen naar de werkelijke situatie en dit ook bewijzen, zie de volgende paragraaf. Vervolgens berekent de webtool het energielabel. De webtool vraagt bij het definitief maken van het label om bewijs aan te dragen.

Het bewijzen van door u gewijzigde kenmerken

Als u woningkenmerken wijzigt in de webaplicatie (op de website Energielabelvoorwoningen.nl) moet u voor deze gewijzigde kenmerken ook bewijs uploaden. Per kenmerk wordt in de webaplicatie aangegeven hoe u dat kunt doen. Een veel gekozen bewijs is het gebruik van de makelaarsbrochure. Dat kan, als deze aan de voorwaarden voldoet die de RVO daaraan stelt:

1.   Als u alle woningkenmerken in één keer met een brochure wilt bewijzen worden onderstaande eisen aan de door u in te dienen of ingediende brochure gesteld:
Vermelding van de makelaar die de brochure heeft opgesteld en vermelding van het adres of de bouwlocatie van de betreffende woning
De brochure bevat een overzichtspagina met alle te bewijzen kenmerken (conform format)
2 Als u eén of meerdere woningkenmerken ‘los’ wilt bewijzen worden onderstaande eisen aan de door u in te dienen of ingediende brochure gesteld:
Vermelding van de makelaar die de brochure heeft opgesteld en vermelding van het adres of de bouwlocatie van de betreffende woning;
In de brochure staat een duidelijke foto of beschrijving van het kenmerk.

Een format van de overzichtspagina die voldoet aan de eisen kunt u hier downloaden.

Erkend deskundige

Meer informatie over erkend deskundigen, maar ook over het energielabel vindt u op de website Energiedeskundig.nlDe erkend deskundige controleert het bewijs. Natuurlijk kiest u voor Marco Revenberg om uw bewijs te controleren. U kunt daarvoor, als u bent ingelogd op de website  Energielabelvoorwoningen.nl, eenvoudig ‘Revenberg’ intoetsen in het zoekveld bij de erkend deskundigen. Na goedkeurig door de erkend deskundige is het definitief energielabel rechtsgeldig en terug te vinden op Zoekuwenergielabel.nl. Op  Energielabelvoorwoningen.nl kan de woningeigenaar tevens een bestaand Energielabel vernieuwen nadat hij energiebesparende maatregelen getroffen heeft.

Afschrift energielabel downloaden

Woningeigenaren ontvangen standaard een afschrift van het definitief Energielabel per mail, nadat de erkend deskundige of EPA adviseur het Energielabel heeft geregistreerd. Woningeigenaren kunnen het afschrift  ook downloaden op www.energielabelvoorwoningen.nl.

Erkend deskundigen of EPA adviseurs kunnen een afschrift  van het Energielabel downloaden op www.EP-online.nl. Desgevraagd kan dat aan de woningeigenaar worden overhandigd. Het afschrift van het Energielabel (pdf-document) kan nooit als officiële documentatie gebruikt worden bij verkoop. Het heeft geen juridische waarde. Het officiële en definitieve label is enkel online te vinden op www.ep-online.nl.

Energiebesparingsadviezen

Op het afschrift staat het label. De labelklassen voor woningen lopen van A t/m G, oftewel van weinig naar veel besparingsmogelijkheden. Daarnaast staan op  het afschrift  adviezen voor mogelijke energiebesparende maatregelen voor het betreffende woningtype. Bij deze maatregelen staan bovendien de indicatieve kosten, baten en rendementen per woningtype. Het nemen van maatregelen draagt bij aan een comfortabele en energiezuinige woning.

Wanneer is een energielabel verplicht?

Het definitief Energielabel is verplicht bij de verkoop, verhuur of oplevering van woningen. Bij het ontbreken van een geldig Energielabel riskeert de woningeigenaar een boete die kan oplopen tot 405 euro (Prijspeil 2016). Er zijn enkele uitzonderingen. Het Energielabel is niet verplicht voor officiële monumenten,  studenten(kamers) of caravans en woonwagens kleiner dan 50 m2. Meer informatie, voorbeelden en uitzonderingen vindt u in de download ‘FAQ Welke gebouwen (delen) zijn energielabelplichtig’ onderaan deze pagina. De Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) controleert de aanwezigheid van een label.